Panoràmiques

Detalls:

Panoràmiques de 360 º amb ròtula QTVR.
Copyright: David Castanyeda