La Llosa

La Llosa

LA LLOSA

El dia 22 de març de 2010 van començar els treballs de la nova urbanització de les voreres de la Riera d’Arenys de Mar. Les obres van consistir en la renovació total dels serveis, ampliació de voreres i la retirada de les antigues lloses que, des dels anys vint del segle passat, havien format  part de la pavimentació de les voreres de ponent i de llevant de la Riera. Per aquest motiu es va iniciar un treball fotogràfic de totes les peces afectades per les obres, documentant el posicionament original de les lloses per fer, posteriorment, un estudi històric de l’antic enllosat.

 

 

 

Temàtica

Els primers intents d’urbanitzar la Riera d’Arenys de Mar daten de l’any 1866. La finalitat era canalitzà les rierades que sovint feien estralls a les cases de la Riera. Però per  falta de diners el projecte no va anar més enllà del paper i va quedar aturat.

El dia 5 de juliol de 1874 l’Ajuntament va rescatar el projecte i un any més tard va adjudicar les obres a l’empresa constructora de Josep Colobran per col·locar la voravia des del carrer Ample fins el carrer Nou. Però unes irregularitats detectades pel consistori, l’abril de 1875, van fer paralitzar les obres i no se’n torna a parlar fins al cap de vint anys. Així, l’any 1895 es reinicien els treballs a la banda de llevant i l’any 1899 a la banda de ponent amb la col·locació de la voravia aprofitant l’antic fonament.

El dia 20 de maig de 1920, el consistori va aprovar una subvenció dirigida a tots els veïns de la Riera interessats en pavimentar, amb llosa de Girona, el tram de vorera de casa seva. Per adherir-se a la subvenció havien de seguir la normativa vigent i pagar una quarta part del pressupost total. Al cap de 5 anys van començar els treballs de les voreres però tan sols 20 propietaris s’adeixen al projecte.

L’any 1933 es va fer el projecte d’enllosar les àrees de les dues voreres que quedaven sense urbanitzar, però només es pavimenta el tram del carrer Ample fins el carrer Nou. Finalment, a finals dels anys 40 finalitzarien les obres de pavimentació entre el carrer d’Avall i el carrer de l’Església.
Contingut

El procediment utilitzat per fotografiar les lloses ha consistit en mantenir sempre la mateixa alçada entre la càmera fotogràfica i el nivell del terra. Per això, he precisat d’una càmera reflex digital (DSRL), un gran angular (17mm), un trípode i un braç d’alumini professional de 0,60m.

Per tal d’aconseguir un resultat uniforme en totes les imatges, he optat en fer les captures en dies d’absència solar per evitar que les ombres -mobiliari urbà, arbrat, persones…- alteressin el resultat final que buscava. Tant mateix, aquest mètode de treball permetrà obtenir una bona postproducció i, en definitiva, un acabat adequat. El nombre aproximat d’imatges realitzades han estat de 2.100 fotografies al sector de llevant i de 2.300 fotografies a ponent.

Totes les imatges s’han processat en RAW, que consisteix en la captura de l’arxiu digital en alta qualitat; seguidament s’han processat en format JPG i posteriorment s’han  fusionant per tal d’aconseguir el mosaic de desitjat.

 

 

Proposta de treball acabat

En total s’ha fotografiat 1623 de peces de les dues bandes de la vorera de la riera,  El nombre aproximat d’imatges realitzades per fer el mosaic fotogràfic frega les 4400 imatges.

El projecte consta de dos volums de 93 folis cadascun, format A3, color i acabat mate.

- Primer volum correspon a la vorera de llevant, des del carrer Ample fins el carrer Olivar. Consta d’una introducció històrica i la foto de la façana de cada casa d’aquest sector amb el mosaic de les lloses de la vorera que li correspon.

- Segon volum correspon a la vorera de ponent, des del carrer   d’Avall fins la casa núm. 73 de la Riera Bisbe Pol. Consta d’un índex de totes les cases (dues bandes de riera) i  la foto de la façana de cada casa d’aquest sector amb el mosaic de les lloses de la vorera que li correspon.