El Pany

El PanyEL PANY

El Pany segueix el mateix procediment que en el descrit a El Panot però personalitzant els continguts. Fa mes de deu anys vaig iniciar un treball d’investigació sobre els orígens i  la evolució urbanística del nucli antic d’Arenys de Mar. A partir de l’any 2006 vaig publicar a la revista Salobre, del Centre d’Estudis Josep Baralt, articles de recerca a nivell local i mes tard, a la revista Vida Parroquial, un seguit d’articles referents als orígens del de les cases del carrer Ample.

Aquest treball es basa en un peculiar recull de documentació extreta dels llibres notarials de l’Arxiu Municipal d’Arenys de Mar, iniciada a mitjans del segle passat per en Fidel Còrdova i, posteriorment, seguida per en Josep Maria Pons i Guri. Però tot hi la constant recerca i classificació dels documents, el projecte va quedar inacabat.

El projecte el Pany vol, en part, seguir aquet mètode donant-li una vessant de divulgació didàctica i personalitzada.

 

Contingut

Aquesta col·lecció fa referència a l’estudi cronològic de qualsevol casa del nucli antic d’Arenys de Mar, des de la seva construcció fins a l’actualitat. Aquest treball s’aconsegueix gràcies a la investigació minuciosa i constant en els Arxius de la comarca. El Pany permet, a qui ho desitgi, tenir la documentació dels esdeveniments mes importants de casa seva:  quant es va construir, quin nombre de gent hi van viure i d’on procedien, quines varen ser les obres realitzades, entre altres dades d’interès.

Aquestes dades s’organitzen de manera gràfica en un plafó personalitzat, on hi trobarem una fotografia de la façana de la casa, un text narratiu de la seva evolució, i la cronologia per anys de tots els seus propietaris.

 

Proposta de treball acabat

Consisteix en tres modalitats en acabat sobre kappa fix d’alta qualitat, de 10mm de gruix:

1-     Projecte BASE: fotografia de la façana de la casa, localització de la finca al carrer i la cronologia dels propietaris, sobre un plafó suport kappa fix de 40×40 cm. 10mm de gruix.

2-     Projecte ESTÀNDARD: fotografia de façana, localització, cronologia i text històric, sobre  plafó kappa fix de 10mm de gruix de 40×50.

3-     Projecte COMPLERT: fotografia de façana, localització, cronologia i text històric, sobre un plafó kappa fix de 10mm de gruix de 40x50A mes inclou un dossier DIN A4 amb tots els documents originals trobats en els arxius fotocopiats en color i blanc i negre.