El Panot

panotEL PANOT

L’any 2002 vaig iniciar un treball de recerca històrica d’Arenys de Mar amb l’objectiu de trobar l’any de construcció d’una casa del carrer Ample. Al cap d’un any vaig ampliar el camp d’investigació a totes les cases del mateix carrer i mes tard en tot el nucli antic del poble.

La consulta en els Arxius Històrics em va permetre trobar documentació de l’origen urbanístic del nucli antic d’Arenys de Mar. Així, amb el temps, va néixer el projecte El Panot. La idea era recopilà tota aquesta informació en una sèrie de llibres explicant quant es va iniciar la urbanització de poble. L’any 2007 vaig presentar el projecte a l’ajuntament d’Arenys de Mar però per motius econòmics, va quedar totalment descartat. Dos anys mes tard, vaig publicar part del treball en articles mensuals a la revista Vida Parroquial, fins al seu tancament l’any 2010.

Ara he recuperat el treball i s’ha inclòs en un sol projecte que engloba altres col·leccions que he anomenat Clau de Volta.

 

Temàtica

A la majoria dels pobles catalans trobem encara la mesura de cos a les seves cases. La denominació cós de casa prové de la paraula llatina cursum i feia referencia a una peça de terra estreta i de llargada indefinida amb ús, majoritàriament, constructiu. L’amplada de cós anava en funció de la zona on es parcel·lava. A Arenys de Mar, per exemple, trobem la mida de 25 pams que equivaldrien a uns cinc metres d’amplada. La seva amplada també anava en funció de la mida de les bigues utilitzades per als sostres i les teulades de la casa, com una mida estàndard.

Aquest model d’urbanització es va iniciar a la nostra vila entre els segles XV i XVI amb petites agrupacions de cases però en l’actualitat la mesura de cós està amenaçada degut el constant enderrocament sistemàtic de cases centenàries.

Contingut

En termes generals, es pot dir que el panot es una base de dades de documents d’interès històric sobre els inicis de la urbanització del poble.

Amb aquest recull d’informació no tan sols tenim un resum històric de les finques que formen el nucli antic d’Arenys de Mar, sinó que també ens aporta un entramat d’informació molt curada sobre quant es va començar a urbanitzar la vila i ens permet fer un seguiment exhaustiu del seu creixement.

Proposta de treball

El projecte inicial contemplava la publicació del treball en format llibre per a cada carrer. Però degut al alt cost que representaria l’edició (mes de 20 llibres) s’ha optat resumint-ne el contingut en un sol llibre.

 

L’estructura del llibre:

-        Pròleg.

-        Introducció.

-        Índex de cases.

-        Numeració de la pàgina, amb la típica rajola utilitzada per a enumerar les.

-        Part esquerra o dreta reservat per el resum històric de la evolució de la casa.

-        A l’apartat final del Panot, es destinarà a incloure les notes dels documents més importants corresponents als Arxius.

-        Plànol general d’Arenys de Mar.

-        Glossari.